ANBI

De stichting Heroes for Heroes is door de belastingdienst aangemerkt als een goed doel met een ANBI-status. Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Zo’n instelling moet zich onder andere voor minimaal 90% inzetten voor het ‘algemeen nut’.

Belastingvoordeel

De overheid heeft bepaald dat schenken aan een ANBI in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Als u schenkt aan Heroes for Heroes kan dat voor u en de stichting ook financiële voordelen hebben: uw gift aan de stichting Heroes for Heroes is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Als Heroes for Heroes zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen. Heroes for Heroes betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Meer weten?

De website van de Belastingdienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor een ANBI-status en de belastingvoordelen hiervan. Via deze website vindt u ook registratie van de stichting Heroes for Heroes terug als ANBI.

Kvk-nummer Stichting Heroes for Heroes: 53947800

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 851085441

Rekeningnummer: NL50ABNA0447503340

t.a.v. Stichting Heroes for Heroes, Schorrenkruid 22, 4617 JG Bergen op Zoom