Heroes for Heroes Loterij


De Heroes for Heroes (HFH) loterij kent 2 soorten loten:

 • voor volwassenen (oranje); en
 • voor kids (groen).
  De prijs per lot bedraagt EUR 2,- (of 1 HfH munt). De volwassenen-loterij en de Kids-loterij hebben uiteraard doelgroep specifieke prijzen.


Hoe komt u aan een lot ?

  • Losse loten zijn verkrijgbaar bij de Merchandise / loterij prijzenstand.
  • Kids die hebben deelgenomen aan het HfH kidsblok, krijgen per kind één lot (groen).
  • Heeft u als particulier één of meer HFH fietsuren gekocht, dan heeft u hierbij één of meerdere (oranje) loten ontvangen. Het aantal loten is afhankelijk van het aantal fietsuren dat u heeft gekocht.
  • Bedrijven die een HfH sponsorpakket hebben gekocht, konden kiezen om er (oranje) loten bij te kopen.


Uw prijs uit de HfH loterij
Bij de HfH Loterij-stand kunt u zien of er een prijs op uw lot is gevallen. De loterij-lijst geeft aan op welke nummer-kleur combinatie welke ‘kleine’ prijs is gevallen. De loten zijn vooraf

gekoppeld aan de prijzen. Het ruilen van prijzen is niet mogelijk.

De loten voor volwassenen (oranje), waarop geen ‘kleine’ prijs is gevallen, dingen mee naar de hoofdprijzen waarvoor ’s avonds 15 januari 2022 om 22:00 uur de trekking plaatsvindt
(*1).


Bij deze trekkingen dient u zelf fysiek aanwezig te zijn en uw lot(en) te kunnen overhandigen teneinde de prijzen in ontvangst te nemen. Wordt er een lot getrokken en diegene heeft nadat het lotnummer (minimaal) 3 keer is oproepen, niet gereageerd, dan vervalt deze trekking en wordt er opnieuw een lotnummer getrokken voor de betreffende prijs. Dit gaat net zo lang door, totdat er iemand is die met het winnende lot lot naar voren komt.


(*1) Als alle (350) oranje loten verkocht zijn, kan HFH besluiten extra loten te verkopen die meedingen naar de hoofdprijzen. Aan de extra loten zijn geen “ kleine prijzen” verbonden.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Het bestuur van Heroes for Heroes behoudt zich het recht om eenzijdig aanpassingen te doen aan de loterij. De algemene voorwaarden van Heroes for Heroes (zie www.heroesforheroes.nl) zijn ook van toepassing op deze verloting.